Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Шукаємо у нас
Сайт "Чомучка"
 
Лічильник
Користувачі : 619
Зміст : 266
Посилання : 78
Переглянути хіти змісту : 3677415
На даний момент 5 гостей на сайті
Головна На замітку читачу

правила поводження з книгою

На замітку

        Як читати книгу
1. Взявши у руки книжку, прочитай:
   •заголовок;
   • прiзвище автора;
   • де i коли видана книжка, для якого вiку;
   • анотацію, змiст, передмову (якщо вони є);
2. Розглянь iлюстрацiї. Хто художник?
        Подумай:
   • про що i про кого може йти мова у книжцi?
   • чи хотiлося б тобi прочитати її ще раз?
3. Ти прочитав книжку. Пiсля цього:

       -познач слова, зміст яких тобi невiдомий, 

        -яка основна думка книжки ?(про що хотiв сказати автор)
        -чого вчить цей твiр?;
     • назви дiйових осiб;
        чи охоче читав ти книжку,
     • чи хотiлося б тобi прочитати iншi твори цього автора або книжку на подiбну тему?
   Вчись читати правильно!
    Стеж за словами в рядку, не переставляй їх; намагайся зрозуміти, про що читаєш; при читаннi будь уважним до кожного слова;
 намагайся при читаннi не шепотiти і не ворушити губами.

   Вчись читати виразно!
пам'ятай: не можна прочитати виразно, якщо не розумiєш змiсту;
спробуй уявити собі те, про що читаєш; чи визначив своє(та автора) ставлення до подiй, персонажiв. Намагайся при читаннi передати його iнтонацiю, видiляй голосом важливе;

визнач основне завдання читання (що автор хоче передати);
читай, чiтко вимовляючи слова, дотримуйся пауз в кiнцi речення, мiж абзацами i частинами тексту.
   Як працювати з книгою

1. Для ознайомлення в загальних рисах:
зi змiстом книги необхiдно:
а) прочитати титульну сторiнку ( прiзвище автора, заголовок, рiк видання);
б) прочитати анотацiю (коротку iнформацiю про цю книгу, вмiщену на зворотному боцi титульної сторiнки);
в) уважно ознайомитися зi змiстом, вмiщеним або вкiнцi книги, або пiсля титульної сторiнки;
г) прочитати передмову або вступ.
2. Під час читання звернути увагу на:
а) назви окремих роздiлiв, частин, параграфiв та iн.;
б) вдумливо ставитися до слiв i словосполучень ,видiлених рiзними шрифтами (розрядкою, курсивом, жирним та ін.);
в) з'ясувати значення незрозумiлих слiв за допомогою словникiв та енциклопедiй;
г) звернути увагу на посилання (позначаються зірочкою або цифрою) i вiдразу ж уважно прочитати пояснення (внизу сторінки).

З. Для засвоєння змісту прочитаного
а) подiлити прочитаний матерiал на частини, видiлити в них найголовнiше;
б) скласти план, тематичнi виписки, тези або конспект.
Як читати книжку
1. Пам'ятай: читання — одне з найважливiших завдань у самоосвітi, ставитися до нього треба серйозно.
2. Внутрiшньо налаштовуйся на читання. Не поспiшай, не ковтай змiст книжки, читай уважно, вдумливо, намагайся запам'ятати прочитане.
3. Змiст треба осмислювати. Не можна допускати механічного фiксування тексту.
4. Вчись читати швидко, не повторюючи про себе, охоплюй поглядом цілi фрази, речення.
5. Для свiдомого сприйняття прочитай передмову, перегортаючи сторiнки, обмiркуй заголовки.
б. Коли щось незрозумiло, не поспішай гукати на допомогу iнших. Спочатку спробуй самостiйно розiбратися. Користуйся словниками, довiдниками.
7. Роби помiтки, виписки, за потреби склади план (тези, конспект).
8. Найцiкавiше запам'ятай. Порiвнюй прочитане з уже вiдомими фактами, знайди йому мiсце в системi знань.
9. Прочитавши книжку, обмiняйся думками і враженнями про неї з друзями, дай оцiнку. Згадай основних героїв, події.
10. Порiвняй власну думку про книжку з вiдгуками та рецензiями на неї: один розум добре, а колективний — краще.
11. Зроби вiдповіднi записи про книжку в читацькому щоденнику.
Завдання, які повиннi бути розгпянуті пiд час читання:
Перше завдання при читаннi — це зрозумiти і засвоїти прочитаний матерiал.
Друге завдання — продумати прочитавне.
Третє завдання — зробити з прочитаного потрiбнi для пам'ятi виписки.
І, нарештi, четверте завдання- це усвiдомити, чого нового навчила книжка.

Вимоги до учнiв щодо збереження підручникiв:
Усi одержанi вами пiдручники слiд утримувати в охайному станi.
2. Пiдручники обгорнути папером або обкладинкою.
З. Не загинайте аркушi, користуйтеся закладкою.
4. Не слiд класти в книгу предмети.
5. Перш нiж узяти до рук пiдручник, вимийте руки. Пiдготувавши урок, поставте книгу на полицю або покладiть у портфель.
б. На сторiнках пiдручникiв робити помiтки ручкою або олiвцем забороняється.
7. Поводься з пiдручником так, щоб не було соромно передати його твої молодшим товаришам.

Книги просять вас:
1. Носiть нас у сумцi або загорненими у папцi!
2. Беріть нас тiльки чистими руками, не читайте пiд час їжi!
З. Не виривайте сторiнок, не вирiзуйте малюнкiв, не пишiть i не малюйте в книгах!
4. Обережно перегортайге сторiнки, не загинайте їх!

Якщо закiнчили читати i боїтеся загубити мiсце, де ви зупинилися, то скористайтеся закладкою!
5. Не кладiть у нас олiвцi, ручки, вiд цього ми швидко рвемося!
б. Вiдведiть нам вдома окреме мiсце i не тримайте дуже довго, бо нас чекають вашi друзi!

звернення книги
Я — книга! Я — твiй вiрний товариш!
Будь, учню, обережним щодо мене. Я не люблю, коли мене беруть брудними руками, бо соромно буде менi перед iншими читачами.
Не пишiть по менi i не малюйте, адже це так негарно. Якщо ви боїтеся загубити мiсце, на якому припинили читання, не загинайте сторiнок, а користуйтеся закладками.
Дiти, по тому, як ви зi мною поводитеся, можна здогадатися, якi ви школярi.
Читачу! Я друг i порадник, я книжка твоя.
Завжди на дозвiллi де ти, там i я.
Ми добре з тобою проводимо час.
Розмова чудова триває у нас..
Навчаю :вiдважним, правдивим рости,
Любити природу, свiй край берегти.
Ще змалку ти мною звикай дорожить.
без доброї книжки тобi не прожить!


Юний друже!

Коли ти принiс до школи старi газети або непотрiбнi папери, знай: ти не просто виконав завдання, ти брав участь у великiй i потрiбнiй справi, державнiй справi!
Збiр макулатури -. це не дрiбниця, як дехто вважає. 3 1 тонни макулатури можна виготовити 750 кiлограмiв нового паперу. А з цього паперу на фабриках зроблять для вас 25 тисяч зошитiв або надрукують 4 тисячi барвистих дитячих книжок.
На руках у читачiв постiйно перебувас до 400-500 мiльйонiв книжок вартiстю майже мiльярд гривень. Книжка — це праця багатьох людей. Є багато книжок — радiсних, сумних, товстих, тонких, барвистих, наче жар. Надрукованi книжки надходять до магазинiв, у бiблiотеки. А потiм отримуєте їх ви, читачi. Тож потрiбно бережно ставитися до них. Прояв доброти потребують не тiльки хворi, а й здоровi люди, тварини, рослини, а хворi книги ще бiльше благають вашої допомоги!

 
Дитяча бібліотека ХХІ ст. це...