Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Шукаємо у нас
Сайт "Чомучка"
 
Лічильник
Користувачі : 4874
Зміст : 273
Посилання : 78
Переглянути хіти змісту : 3074564
Реєстрація / Вхід
На даний момент 42 гостей на сайті
Головна Головна Про нас Основні завдання і напрямки роботи. Пріоритети року

Основні завдання і напрямки роботи. Пріоритети року

Зростає вплив процесу інформатизації суспільства. Це вимагає переосмислення мети і змісту  бібліотечного забезпечення - створення бібліотечно-інформаційного центру. При цьому у бібліотеках виникає необхідність у комп'ютерах та доступу до Інтернету.

В 2009 році Володимирецька ЦСПШБ захистила  та отримала кошти на реалізацію проекту "Медіа-центр в публічно-шкільній бібліотеці"

Проект Володимирецької центральної районної бібліотеки "Медіа-центр в публічно-шкільній бібліотеці" має за мету створити на базі центральної районної бібліотеки, районної бібліотеки для дітей, публічно-шкільних бібліотек сіл Каноничі, Городець, Стара Рафалівка медіа-центру, що забезпечить формування інформаційно-освітнього медіа-середовища на допомогу педагогам, учням і батькам.

У своїй діяльності медіа-центр поєднує функції традиційної бібліотеки та сучасного інформаційного центру, який забезпечує доступ користувачам до навчальної, навчально-допоміжної та навчально-виховної інформації на електронних носіях і в мережі Інтернет.

Учасники проекту: Володимирецька центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей, шкільний відділ районної бібліотеки для дітей ЗОШ №1, шкільний відділ районної бібліотеки для дітей ЗОШ №3, публічно-шкільні бібліотеки сіл Каноничі, Городець, Стара Рафалівка.

Основна  категорія користувачів: вчителі, учні, читачі різних вікових та соціальних категорій.

Проблема,  на вирішення якої спрямований проект та актуальність проекту для бібліотеки:

В епоху глобальної інформатизації виникає необхідність впровадження методів інноваційної освіти, підвищення  інформаційної культури, як одного з факторів процесу соціалізації.

Публічні і публічно-шкільні бібліотеки - єдині заклади в районі, які загальнодоступні за принципом надання послуг на території району. Збіднений асортимент фондів бібліотек обмежує користувачів в отриманні оперативної інформації, її широкого тематичного спектру для вирішення усіх проблем життєдіяльності. За статистичними даними надходження до бібліотек складає 116 примірників на кожну публічно-шкільну бібліотеку.

Таким чином мешканці вищезгаданих бібліотек позбавлені оперативної і актуальної інформації. Як свідчать результати проведених соціологічних досліджень - 59.3% учнів іноді знаходять літературу за темою, 29.3% учнів її зовсім не знаходять. Причини: низький рівень матеріально-технічної бази, недостатнє комплектування фондів літературою, передплата 5-6 назв періодичних видань для однієї публічно- шкільної бібліотеки, недостатньо видань на допомогу навчальному процесу.

Вирішенню цієї проблеми сприяло б надання доступу користувачам до мережі Інтернет, формування медіа-середовища для інтелектуального розвитку особистості.

На це націлює Закон України "Про освіту", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про інформацію", цільова соціальна програма "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України.

Реалізація проекту сприятиме вирішенню вищеназваних проблем та підготовить кадровий і ресурсний потенціал для впровадження медіа-центрів у публічно-шкільних бібліотеках системи.

В наш час, коли інформація стає одним з провідних ресурсів розвитку суспільства, зростає попит на доступ інформації до користувачів.

Основними напрямками роботи бібліотечно-інформаційного центру районної бібліотеки для дітей є:

- вивчення інформаційних потреб та запитів читачів;

- повноцінне забезпечення навчально-виховного процесу;

- інформаційний сервіс бібліотеки;

- формування в користувачів основ інформаційної культури.

Основне завдання:

-уміти володіти інформацією. Доносити інформацію швидко і якісно користувачеві. Навчити відбирати і класифікувати необхідне з безмежного потоку інформації.

Бібліотека є одним з елементів інформації системи нашої держави. Бібліотека  повинна навчити користувачів володіти інформаційною культурою:

-  допомогти усвідомити значення інформації для особистого розвитку;

- навчити дітей користуватися інформацією з різних носіїв , як  традиційних, так і нетрадиційних;

- забезпечити вільний і демократичний доступ до інформації.

надання інформаційно-методичної допомоги в організації навчально-виховного  процесу;

надання інформаційно-матеріальної допомоги користувачам в оволодінні основами наук;

надання інформаційно-методичної роботи батькам в організації сімейного читання, виховання дітей.

Виконуючи ці три провідні інформаційно-координаційні функції, спрямовані на користувачів, бібліотека сприяє формуванню всебічно розвиненої особистості з інформаційними потребами і навичками.

 

 
Дитяча бібліотека ХХІ ст. це...