Краєзнавство: Географія Полісся

Питання визначення понять Волинь і Волинське (Західне) Полісся, яке використовувалось і використовується в історичній науці відповідно до адміністративно-територіальних поділів у різні часи варто розглянути з позицій проведення умовних кордонів як Волині, так і Волинського Полісся, проаналізувати літературу і картографічні матеріали. Для кращого розуміння окреслення просторових і часових меж для вивчення історії та культури краю варто також розглянути проблему просторово-часового формування понять "Волинь" і "Полісся" з позиції історизму, формування каузальних, причинно-наслідкових зв'язків, що впливали на життя суспільства на кожному етапі розвитку регіону Західного Полісся.

Поняття "Волинь" відзначається певною стійкістю, хоча й різними підходами та характеристиками щодо його означення та окреслення і, особливо, в історичних часі та просторі. Представники різних наукових напрямів історії, етнології, топоніміки, геральдики, а також географії, філології та інших наук відмічають стійкість цього поняття з давніх-давен. Проте в нього вкладався різний зміст, якщо вивчати регіон в історичній ретроспективі.

Завантажити повну інформацію

Матеріал  підготувала:
Бібліотекар  районної  бібліотеки
для  дітей  М. З. Дуляницька